Op dinsdag 21 januari is er vanaf 20.00 uur een gezamenlijke commissievergadering in de Raadszaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. U kunt op elk moment in- en uitlopen.

Onderwerp

  • Presentatie Welzijnskader en Preventief Jeugdbeleid

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email (griffie@barendrecht.nl) of telefonisch bij de commissiegriffier, mevrouw A. Mak (14 0180).

U kunt inspreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar ook over alle onderwerpen die in de commissies Samenleving, Ruimte en P&C aan de orde kunnen komen.

Vind meer informatie over het spreekrecht en de spelregels.

Kunt u niet aanwezig zijn?

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen (geluid) en achteraf terugluisteren.

Vergaderstukken

Bekijk deconceptagenda en de vergaderstukken.