Dinsdag 20 april vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Samenleving. Vanwege de maatregelen om het coronavirus terug te dringen, is de vergadering digitaal. De vergadering wordt live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.

Digitale oriënterende commissie Samenleving dinsdag 20 april om 20.00 uur

Onderwerpen

  • Jongerenontmoetingsplek (JOP) Riederpark
  • Algemene subsidieregeling

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email of telefonisch bij de commissiegriffier, mevrouw A. Mak (14 0180).

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks met beeld volgen en achteraf terugkijken.

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.