Dinsdag 18 januari vanaf 19.30 uur is er een extra raadsvergadering inzake noodopvang asielzoekers. Aansluitend aan de raadsvergadering start de vergadering van de commissie Ruimte. De vergaderingen zijn digitaal en worden live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.

Extra raadsvergadering dinsdag 18 januari om 19.30 uur

Onderwerp

  • Noodopvang asielzoekers

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugluisteren.

Commissie Ruimte dinsdag 18 januari, aansluitend aan de raadsvergadering

Onderwerpen

  • Gebruik Rondwegen Barendrecht
  • Evaluatie Deelscooters
  • Tiny Houses

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email of telefonisch bij de commissiegriffier, mevrouw C. Krouwel (14 0180).

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugluisteren.