De gemeenteraad vergadert op dinsdag 18 februari vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. U kunt op elk moment in- en uitlopen.

Algemeen

Aanwijzen plaatsvervangend griffier

Bespreekstukken

Rekenkamerrapport 'In gebreke gebleven' (onderzoek naar beleid arbeidsgehandicapten)

Definitief besluit verkoop aandelen Eneco

Hamerstukken

Coöperatief Parkmanagement Dutch Fresh Port

3e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Nieuw-Reijerwaard

Kunt u niet aanwezig zijn?

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.