Maandag 16 mei vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Planning en Control. Belangstellenden zijn van harte welkom. De vergadering wordt live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.

Commissie Planning en Control maandag 16 mei om 20.00 uur

Onderwerpen

  • Jaarverslag 2021 en Begroting 2023 gemeenschappelijke regeling GGD-RR
  • Zienswijze Ontwerpbegroting 2023 en Ontwerpbegrotingswijziging 2022 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
  • Zienswijze ontwerpbegroting 2023 DCMR
  • Zienswijze MRDH Ontwerpbegroting 2023

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email of telefonisch bij de commissiegriffier, mevrouw C. Krouwel (14 0180).

Vergaderstukken

Bekijk deĀ conceptagenda en de vergaderstukken.

Live uitzending

U kunt de vergaderingĀ rechtstreeks volgen en achteraf terugluisteren.