Op 14 januari vergaderen vanaf 20.00 uur de commissies Ruimte (Van de Wouwzaal) en Samenleving (Raadszaal). U bent van harte welkom om een van deze vergaderingen bij te wonen. U kunt op elk moment in- en uitlopen.

Onderwerpen commissie Ruimte:

  • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Botter
  • Motie Knarrenhof

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email (griffie@barendrecht.nl) of telefonisch bij de commissiegriffier, mevrouw A. Mak (14 0180).

U kunt inspreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar ook over alle onderwerpen die in de commissie Ruimte aan de orde kunnen komen.

Vind meer informatie over het spreekrecht en de spelregels.

Kunt u niet aanwezig zijn?

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen (geluid) en achteraf terugluisteren.

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Onderwerpen commissie Samenleving:

  • Minimabeleid en Plan Schuldhulpverlening 2020 tot 2024 Barendrecht
  • Integraal Veiligheidsplan tweede behandeling
  • Initiatiefvoorstel Referendumverordening

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email (griffie@barendrecht.nl) of telefonisch bij de griffier, mevrouw G.E. Figge (14 0180).

U kunt inspreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar ook over alle onderwerpen die in de commissie Samenleving aan de orde kunnen komen.

Vind meer informatie over het spreekrecht en de spelregels.

Kunt u niet aanwezig zijn?

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen (geluid) en achteraf terugluisteren.

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.