Maandag 14 juni vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Planning en Control en dinsdag 15 juni vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Ruimte. De vergaderingen zijn fysiek. Vanwege de maatregelen om het coronavirus terug te dringen, kan er geen publiek bij aanwezig zijn. De vergaderingen worden live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.

Commissie Planning en Control maandag 14 juni om 20.00 uur

Onderwerpen

  • Zienswijze ontwerpbegroting 2022 DCMR
  • Zienswijze conceptbegroting 2022 GR Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
  • Zienswijze ontwerp-begroting 2022 en 1e begrotingswijziging 2021 VRR
  • Zienswijze ontwerpbegroting 2022 GR GGD Rotterdam-Rijnmond
  • Zienswijze conceptbegroting 2022 GR Jeugdhulp Rijnmond

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email of telefonisch bij de griffier, mevrouw G.E. Figge (14 0180).

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks met beeld volgen en achteraf terugkijken.

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Commissie Ruimte dinsdag 15 juni om 20.00 uur

Onderwerpen

  • Actualiteiten: Brief wethouder Bults inzake grip op het centrum en Brief wethouder Bults inzake motie bewaakte fietsenstalling
  • Herontwikkeling Gouwe 6-10 (Residence de Gouwe Hoeck) - Vaststelllingsfase
  • Verordening Starterslening Barendrecht 2021
  • Conceptmotie fractie EVB '0-metingen geluid windturbines Oude Maas'

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email of telefonisch bij de commissiegriffier, mevrouw P. Utberg (14 0180).

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks met beeld volgen en achteraf terugkijken.

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.