Op sportpark De Bongerd staat zaterdag 13 april een grote zwerfvuilactie gepland. De actie start om 13.00 uur op het parkeerterrein aan de Maasstraat (hoek Scheldestraat) en duurt tot 15.00 uur. De gemeente zorgt voor schoonmaakmateriaal. Iedereen die zijn steentje bijdraagt, ontvangt als dank een voorjaarspresentje.

Het initiatief voor de zwerfvuilactie komt van de achtjarige Lana de Ruiter. Om haar woonomgeving schoon te houden, loopt zij regelmatig met grote vuilniszakken door ‘haar’ wijk Noord 1, grenzend aan het sportpark. Samen met haar moeder haalt Lana maandelijks grote hoeveelheden plastic en blik uit de bermen en struiken: “Ik wil graag hulp vragen van mensen uit de buurt. Dan hoef ik niet alles alleen te doen.”

Wijkwethouder Peter Luijendijk is erg blij met het vervolg op ‘Nederland Schoon’. “Ik ondersteun deze actie van harte.”

Aanmelden

Wie mee wil doen kan zich aanmelden via KijkopWelzijn: wenv@kijkopwelzijn.nl onder vermelding van 'Zwerfvuilactie 13 april'.