Maandag 12 april vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Planning en Control en dinsdag 13 april vanaf 20.00 uur vergaderen de commissies Ruimte en Samenleving. Vanwege de maatregelen om het coronavirus terug te dringen, zijn de vergaderingen digitaal. De vergaderingen worden live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.

Digitale commissie Planning en Control maandag 12 april om 20.00 uur

Onderwerpen

  • MRDH zienswijze begroting 2022 en beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email of telefonisch bij de commissiegriffier, mevrouw C. Krouwel (14 0180).

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks met beeld volgen en achteraf terugkijken.

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Digitale commissie Ruimte dinsdag 13 april om 20.00 uur

Onderwerpen

  • Kansenkaart Zon
  • Woningbouwontwikkeling Middenbaan 64
  • Vaststelling bestemmingsplan Perceel Dudokdreef

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email of telefonisch bij de commissiegriffier, mevrouw P. Utberg (14 0180).

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks met beeld volgen en achteraf terugkijken.

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

 

Digitale commissie Samenleving dinsdag 13 april om 20.00 uur

Onderwerp

  • Plan van aanpak statushouders (oriënterend)
  • Regiovisie jeugdhulp regio Rijnmond
  • Verlenging machtiging Stichting Lokale Omroep Barendrecht 2021-2025

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email of telefonisch bij de commissiegriffier, mevrouw A. Mak (14 0180).

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks met beeld volgen en achteraf terugkijken.

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.