Dinsdag 11 mei vanaf 20.00 uur vergadert de gemeenteraad. Vanwege de maatregelen om het coronavirus terug te dringen, is de vergadering digitaal. De vergadering wordt live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.

Digitale raadsvergadering dinsdag 11 mei vanaf 20.00 uur

Onderwerpen

  • MRDH zienswijze begroting 2022 en beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen (hamerstuk)
  • Verlenging machtiging Stichting Lokale Omroep Barendrecht 2021-2025 (hamerstuk)
  • Vaststelling bestemmingsplan Perceel Dudokdreef (hamerstuk)
  • Woningbouwontwikkeling Middenbaan 64 (hamerstuk)
  • Regiovisie jeugdhulp regio Rijnmond (bespreekstuk)
  • Kansenkaart Zon (bespreekstuk)

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks meekijken en achteraf terugkijken.

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.