De commissie Ruimte vergadert op dinsdag 10 maart vanaf 20.45 uur in de Raadszaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. U kunt op elk moment in- en uitlopen.