Gemeenteraadsverkiezingen

Woensdag 21 maart: gemeenteraadsverkiezingen

Op woensdag 21 maart 2018 mag u stemmen voor de gemeenteraad. Op deze pagina vindt u alle informatie voor u als kiezer of kandidaat.

De gemeenteraad vertegenwoordigt u

Een gemeente wordt bestuurd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Eens in de vier jaar kiezen inwoners van 18 jaar en ouder de leden van de gemeenteraad. De kandidaat-raadsleden worden voorgedragen door verschillende politieke partijen op basis van hun verkiezingsprogramma. Hierin staat wat zij belangrijk vinden voor de inwoners van Barendrecht. Met uw stem kunt u dus invloed uitoefenen op wat er in uw gemeente gebeurt.

De gemeenteraad bepaalt wat er in de gemeente moet gebeuren

Na de verkiezingen bepaalt de gemeenteraad aan de hand van het coalitieakkoord en het collegeprogramma welke zaken er moeten worden uitgevoerd, hoe dit moet gebeuren en wat het mag kosten. Voor de uitvoering van het beleid benoemt de raad wethouders, die samen met de burgemeester het college vormen. De gemeenteraad controleert vervolgens of het college alles goed uitvoert.

Stemt u ook op 21 maart?

Woensdag 21 maart: raadgevend referendum

Op 21 maart 2018 is ook het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel de 'aftapwet' genoemd.

Angst voor privacy

Als de wet er komt krijgen inlichtingendiensten ruimere bevoegdheden om internetverkeer af te tappen. De AIVD mag nu alleen individuele internetverbindingen aftappen. Straks mogen ze ook ongericht verbindingen aftappen op zoek naar informatie. Relevante gegevens mogen 3 jaar worden bewaard.

Initiatief

De initiatiefnemers zijn 5 studenten van de Universiteit van Amsterdam. Ze vrezen voor minder privacy, omdat het mogelijk wordt om grote hoeveelheden data van burgers te verzamelen.

Uw stem

Met het raadgevend referendum kunt u laten weten wat u van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten vindt. Als een meerderheid van de kiezers tegen is en de opkomst is ten minste 30%, dan moeten regering en parlement opnieuw naar de wet kijken en besluiten of deze misschien moet worden veranderd.

Uitslag

De uitslag van het referendum is een advies en is niet bindend. Intrekking of instemming van de wet kan niet worden afgedwongen.