Herinrichting Binnenhof

Home > Herinrichting Binnenhof

Herinrichting Binnenhof

Onderdeel van de Centrumaanpak is het plan om het centrum van Barendrecht praktischer en uitnodigender te maken. Hiervoor wordt de Binnenlandse Baan verlegd en worden het Binnenhof en de opgang naar de Middenbaan anders ingericht. De werkzaamheden starten op 2 oktober en zijn begin maart 2018 klaar.

De werkzaamheden voor de herinrichting van het Binnenhof zijn verdeeld in 4 fases.

Fase 1: Werkzaamheden Binnenhof en Binnenlandse Baan

Wanneer?

2 oktober tot en met 17 november 2017

Welke overlast?

Minder parkeerplaatsen op het Binnenhof. In deze fase zijn de parkeergevolgen het grootst. Wij verwachten dat half november op een deel van het Binnenhof weer geparkeerd kan worden. Tijdelijke alternatieven voor parkeren vindt u onder andere naast het politiebureau aan de Maasstraat en langs de Binnenlandse Baan. U kunt ook parkeren op de parkeerplaats aan de Maasstraat / Scheldestraat. Er zijn verkeersomleidingen.

Welke omleidingen?

 • Tijdens de werkzaamheden worden de omleidingen met borden aangegeven. Inkomend autoverkeer richting het centrum is mogelijk via de Binnenlandse Baan. Uitgaand verkeer wordt omgeleid via de Buitenlandse Baan. Op vrijdag is de Schaatsbaan afgesloten voor de markt.
 • Voor het openbaar vervoer zijn er tijdelijke haltes aan de 2e Barendrechtseweg.
 • De winkels zijn bereikbaar voor bevoorrading.
 • Fietsers en voetgangers kunnen passeren.

Fase 2: Werkzaamheden Binnenhof en Binnenlandse Baan

Wanneer?

20 november tot en met 22 december 2017

Welke overlast?

U kunt niet parkeren bij het Edudelta College. Het Binnenhof is grotendeels gereed en bereikbaar. U kunt ook parkeren aan de Maasstraat naast het politiebureau of op de parkeerplaats aan de Maasstraat / Scheldestraat. De verkeersomleidingen blijven gehandhaafd.

Welke omleidingen?

 • Tijdens de werkzaamheden worden de omleidingen met borden aangegeven. Inkomend autoverkeer richting het centrum is mogelijk via de Binnenlandse Baan. Uitgaand autoverkeer wordt omgeleid via de Buitenlandse Baan. Op vrijdag is de Schaatsbaan afgesloten voor de markt.
 • Voor het openbaar vervoer zijn er tijdelijke haltes aan de 2e Barendrechtseweg.
 • De rijrichting op het Onderlangs wordt tijdens deze werkzaamheden omgedraaid. Dit betekent dat het verkeer in kan rijden vanaf de Binnenlandse Baan ter hoogte van Hema. De winkels zijn bereikbaar voor bevoorrading.
 • De woningen langs de Binnenlandse Baan zijn bereikbaar via tijdelijke loopschotten.
 • Fietsers kunnen passeren via de noordzijde van de Binnenlandse Baan. Zij kunnen enige hinder op de route ondervinden.

Fase 3: Werkzaamheden opgang Middenbaan

Wanneer?

15 januari tot en met 9 februari 2018

Welke overlast?

De verkeersomleidingen blijven gehandhaafd. Het autoverkeer rijdt in deze fase over de noordzijde van de Binnenlandse Baan. Het Binnenhof is grotendeels gereed en bereikbaar. U kunt ook parkeren aan de Maasstraat naast het politiebureau of op de parkeerplaats aan de Maasstraat / Scheldestraat. De verkeersomleidingen blijven gehandhaafd.

Welke omleidingen?

 • Tijdens de werkzaamheden worden de omleidingen met borden aangegeven. Inkomend verkeer richting het centrum is mogelijk via de Binnenlandse Baan. Uitgaand verkeer wordt omgeleid via de Buitenlandse Baan. Op vrijdag is de Schaatsbaan afgesloten voor de markt.
 • Voor het openbaar vervoer zijn er tijdelijke haltes aan de 2e Barendrechtseweg.
 • De rijrichting op het Onderlangs wordt tijdens deze werkzaamheden omgedraaid. Dit betekent dat het verkeer in kan rijden vanaf de Binnenlandse Baan ter hoogte van Hema. De winkels zijn bereikbaar voor bevoorrading.
 • Het Kruispunt is bereikbaar via een tijdelijke looproute vanaf het zebrapad.

Fase 4: Afrondende werkzaamheden parkeerplaats Binnenhof

Wanneer?

5 februari tot en met 26 februari 2018

Welke overlast?

De rijrichting op het Onderlangs blijft in deze fase omgedraaid. Het Binnenhof is grotendeels gereed en bereikbaar.

Welke omleidingen?

 • Tijdens de werkzaamheden worden de omleidingen met borden aangegeven. Inkomend verkeer richting het centrum is mogelijk via de Binnenlandse Baan. Uitgaand verkeer wordt omgeleid via de Buitenlandse Baan. Op vrijdag is de Schaatsbaan afgesloten voor de markt. Doorgaand verkeer wordt dan omgeleid via de Buitenlandse Baan.
 • Voor het openbaar vervoer zijn er tijdelijke haltes aan de 2e Barendrechtseweg.
 • De rijrichting op het Onderlangs wordt tijdens deze werkzaamheden omgedraaid. Dit betekent dat het verkeer in kan rijden vanaf de Binnenlandse Baan ter hoogte van Hema. De winkels zijn bereikbaar voor bevoorrading.

Parkeren

De parkeerplaats aan de Maasstraat is beschikbaar als alternatief. Vanaf 20 oktober is ook de parkeergarage onder het gemeentehuis op vrijdagavond (koopavond) en op zaterdag geopend. De ingang van de garage is aan de Maasstraat, naast het politiebureau. Op vrijdag kunt u uw auto kwijt vanaf 16.00 uur. De garage sluit om 22.00 uur. Op zaterdag is de garage van 9.00 tot 18.00 uur geopend. Parkeren is op eigen risico.

Afronding

Als alles volgens plan verloopt zijn eind februari de werkzaamheden voor de herinrichting van het Binnenhof klaar. Wij hebben dan nog wat tijd nodig om alles op te ruimen. Begin maart is de complete herinrichting van het Binnenhof gereed.

Meer informatie?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met projectleider René Blondé, telefoon 14 0180. U kunt met vragen ook terecht in De Huiskamer (woensdag en vrijdag van 9.00-17.00 uur, Onderlangs 11).