Windenergie

Home > Windenergie

Windenergie

Europa en Nederland hebben doelstellingen vastgelegd met betrekking tot energie en klimaat. Volgens de EU-richtlijn moet in 2020 ten minste 20% van het energieverbruik duurzaam zijn. Alle provincies en gemeenten moeten daar een bijdrage aan leveren. In Barendrecht zijn twee beoogde locaties voor windenergie: nabij de Heinenoordtunnel (max 4-6 windmolens) en nabij het Vaanplein (max 3-4 windmolens).

Regie

Hoewel het college van burgemeester en wethouders geen voorstander is van het plaatsen van windturbines, vinden wij het belangrijk om regie te houden bij de mogelijke realisatie van windenergie en die niet uit handen te geven aan de provincie.

Om de regie op het proces te kunnen houden en deze niet uit handen te geven aan de provincie, heeft de gemeente een toetsingskader opgesteld. Pas wanneer initiatiefnemers voldoen aan het toetsingskader neemt de gemeenteraad een definitief besluit over windenergie in Barendrecht.

Contact

Gemeente Barendrecht
Bezoekadres: Binnenhof 1
2991 AA  Barendrecht

Postadres: Postbus 501
2990 EA  Barendrecht

Telefoon: 14 0180
WhatsApp: 06 - 46 98 63 26

Vanuit het buitenland:
+31 180 698 398

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken