Windenergie

Home > Windenergie

Windenergie

De gemeente Barendrecht heeft bezwaren tegen de plaatsing van windturbines in Barendrecht en zet daarom in op andere duurzame energiebronnen. De gemeente vindt het dichtbevolkte Barendrecht ongeschikt voor de bouw van windturbines. We denken dat windturbines zorgen voor een aantasting van het woon- en leefklimaat en herrie en slagschaduw veroorzaken.

De gemeenteraad heeft daarom eind 2015 een gedetailleerd eisenpakket (het Toetsingskader windenergie) vastgesteld. Hierin staan regels en eisen waaraan mogelijke windturbine-locaties in Barendrecht moeten voldoen, alvorens er serieus overwogen wordt om aan realisatie mee te werken. Die regels gaan bijvoorbeeld over leefbaarheid, veiligheid, recreatie en natuur, maar ook over geluid en slagschaduw.

De gemeente is ook tegen windturbines buiten de gemeentegrenzen, waar inwoners van Barendrecht wel hinder van ondervinden. Denk daarbij aan de mogelijke bouw van vijf hoge windturbines aan de overkant van Barendrecht, in de gemeente Binnenmaas.

Locaties voor windenergie

Begin 2017 wezen Gedeputeerde Staten 23 locaties in de regio Rotterdam en 2 locaties in Haaglanden aan als plaatsen waar mogelijk eind 2020 windenergie kan worden gerealiseerd. Voor Barendrecht geldt dat de locaties Bedrijven Terrein Oost en Vaanplein (langs de A15) in onderzoek blijven. Na de zomer maken Provinciale Staten een definitieve keuze van locaties die geschikt zijn om windenergie te realiseren. Kijk voor meer informatie hierover ook op de website van Gedeputeerde Staten.

Contact

Gemeente Barendrecht
Bezoekadres: Binnenhof 1
2991 AA  Barendrecht

Postadres: Postbus 501
2990 EA  Barendrecht

Telefoon: 14 0180
WhatsApp: 06 - 46 98 63 26

Vanuit het buitenland:
+31 180 698 398

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken