Windenergie

Home > Windenergie

Windenergie

De gemeente Barendrecht heeft bezwaren tegen de plaatsing van windturbines in Barendrecht en zet daarom in op andere duurzame energiebronnen. De gemeente vindt het dichtbevolkte Barendrecht ongeschikt voor de bouw van windturbines. We denken dat windturbines zorgen voor een aantasting van het woon- en leefklimaat en herrie en slagschaduw veroorzaken.

De gemeenteraad heeft daarom eind 2015 een gedetailleerd eisenpakket (het Toetsingskader windenergie) vastgesteld. Hierin staan regels en eisen waaraan mogelijke windturbine-locaties in Barendrecht moeten voldoen, alvorens er serieus overwogen wordt om aan realisatie mee te werken. Die regels gaan bijvoorbeeld over leefbaarheid, veiligheid, recreatie en natuur, maar ook over geluid en slagschaduw.

Locaties voor windenergie

In december 2017 heeft de Provincie Zuid-Holland 2 locaties in de gemeente Barendrecht aangewezen als windenergielocaties. Dit zijn Bedrijventerrein Oost en Vaanplein (langs de A15).

Contact

Gemeente Barendrecht
Bezoekadres: Binnenhof 1
2991 AA  Barendrecht

Postadres: Postbus 501
2990 EA  Barendrecht

Telefoon: 14 0180
WhatsApp: 06 - 46 98 63 26

Vanuit het buitenland:
+31 180 698 398

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken