Windenergie

Home > Windenergie

Windenergie

De gemeenteraad heeft eind 2015 een gedetailleerd eisenpakket (het Toetsingskader windenergie) vastgesteld. Hierin staan regels en eisen waaraan mogelijke windturbine-locaties in Barendrecht moeten voldoen, alvorens er serieus overwogen wordt om aan realisatie mee te werken. Die regels gaan bijvoorbeeld over leefbaarheid, veiligheid, recreatie en natuur, maar ook over geluid en slagschaduw.

Om aan de toenemende vraag naar duurzame stroom te voldoen, zal de gemeente andere duurzame bronnen stimuleren, zoals zonnepanelen. In het kader van een regionale energie strategie (RES) wordt er t.b.v. toekomstige duurzame stroomvoorziening onderzocht met welke technologie dit het meest efficiƫnt kan worden ingericht met in achtneming van de veiligheid, leefbaarheid en ruimtelijke mogelijkheden.

In december 2017 heeft de Provincie Zuid-Holland 2 locaties in de gemeente Barendrecht aangewezen als windenergielocaties. Dit zijn Bedrijventerrein Oost en Vaanplein (langs de A15).

Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het onderwerp windenergie.

Contact

Gemeente Barendrecht
Bezoekadres: Binnenhof 1
2991 AA  Barendrecht

Postadres: Postbus 501
2990 EA  Barendrecht

Telefoon: 14 0180
WhatsApp: 06 - 46 98 63 26

Vanuit het buitenland:
+31 180 698 398

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken