Wijkteams

Home > Wijkteams

Wijkteams

In onze gemeente zijn vier wijkteams actief. Als u informatie, advies en/of ondersteuning nodig heeft op het gebied van opvoeden, welzijn, zorg, werk en inkomen kan het wijkteam u ondersteunen. In de wijkteams werken deskundigen op het gebied van onder andere opvoedvragen, ouderenproblematiek, wonen, mantelzorg, werk, relatieproblemen, eenzaamheid, schulden en huiselijk geweld.

De medewerker van het wijkteam ondersteunt u bij het duidelijk krijgen van uw vraag of probleem. Samen onderzoekt u wie kan helpen bij de beantwoording van uw vragen of de oplossing van uw problemen. In eerste instantie kijkt u wat u zelf kunt doen, wat u samen met familie, buren en vrienden kunt oplossen en waar ondersteuning vanuit het wijkteam gewenst is. Als specialistische zorg nodig is, begeleiden wij u in het vinden hiervan. Wij kennen ook de organisaties in uw omgeving die iets zouden kunnen betekenen. Het wijkteam behandelt alle aanvragen vertrouwelijk. Aan de dienstverlening door het wijkteam zijn geen kosten verbonden.

Inloopspreekuren

De wijkteams zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0180, maar u kunt ook het (aan)meldformulier invullen. Tijdens de inloopspreekuren is op de volgende locaties altijd een medewerker van het team fysiek aanwezig om uw vragen te beantwoorden:

Wijkteam 1 (postcode 2991)

Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag van 9.00 - 10.00 uur.
Locatie: Kruidentuin 8a.

Wijkteam 2 (postcode 2992)

Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag 9.00 - 10.00 uur.
Locatie: Kruidentuin 8a.

Wijkteam 3 (postcode 2993)

Inloopspreekuur: elke maandag en woensdag van 9.00 - 10.00 uur.
Locatie: Veiligheidspost, Middeldijkerplein 1.

Wijkteam 4 (postcode 2994)

Inloopspreekuur: elke maandag en woensdag van 9.00 - 10.00 uur.
Locatie: Veiligheidspost, Middeldijkerplein 1.

Contactgegevens

U kunt ook bellen voor informatie of voor het maken van een afspraak. De wijkteams zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0180, maar u kunt ook het (aan)meldformulier rechts op deze pagina invullen. Het wijkteam neemt dan contact met u op.

Klacht indienen

Bent u niet tevreden over het werk van de wijkteams, dan kunt u hierover een klacht indienen. Uw klacht wordt volgens een vastgestelde procedure (klachtenregeling) afgehandeld.

Privacy

Als u een beroep doet op voorzieningen uit de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet, dan registreren wij uw persoonsgegevens. In het privacyreglement ligt vast hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Contact

Gemeente Barendrecht
Bezoekadres: Binnenhof 1
2991 AA  Barendrecht

Postadres: Postbus 501
2990 EA  Barendrecht

Telefoon: 14 0180
WhatsApp: 06 - 46 98 63 26

Vanuit het buitenland:
+31 180 698 398

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken