Vergunninghouders, huisvesting

Home > Vergunninghouders, huisvesting

Vergunninghouders, huisvesting

Wanneer asielzoekers in Nederland mogen blijven en dus een verblijfsvergunning krijgen, moet hun plek in het asielzoekerscentrum zo snel mogelijk ter beschikking komen voor nieuwe asielzoekers. Om die uitstroom op gang te houden is in de Huisvestingswet vastgelegd dat deze zogenaamde vergunninghouders landelijk worden verdeeld naar inwonertal van de gemeente. Vergunninghouders hebben toestemming langere tijd in ons land te blijven en hebben daardoor recht op huisvesting. De huisvesting van vergunninghouders is een wettelijke taak en dus niet nieuw voor de gemeente. Ook de afgelopen jaren zorgden wij voor woonruimte voor vergunninghouders. Meer informatie vindt u op www.coa.nl

Contact

Gemeente Barendrecht
Bezoekadres: Binnenhof 1
2991 AA  Barendrecht

Postadres: Postbus 501
2990 EA  Barendrecht

Telefoon: 14 0180
WhatsApp: 06 - 46 98 63 26

Vanuit het buitenland:
+31 180 698 398

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken