Veiligheidspost

Home > Veiligheidspost

Veiligheidspost

Aan het Middeldijkerplein is een Veiligheidspost gevestigd. Hier kunt u op vaste dagen en tijden terecht bij de WijkBoa (en het BOA bikersteam), de wijkagent, de brandweer, de ambulancedienst, het hennepteam, buurtpreventie en het sociaal wijkteam.

Wijkspreekuur

Heeft u ideeën om uw wijk veiliger te maken of vragen over veiligheid en leefbaarheid in uw wijk? Heeft u vragen over uw woonomgeving? Ervaart u moeilijkheden met uw buren? Of wilt u gewoon kennismaken met de wijkagent(en) en WijkBoa`s die in en voor uw wijk werken? Komt u dan vooral naar het wijkspreekuur!

In de Veiligheidspost kunnen bewoners tijdens de wijkspreekuren van de verschillende partners vragen stellen, informatie inwinnen, klachten melden, met nieuwe ideeën komen om zo een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk.

  • Loop op woensdag binnen en maak direct een afspraak
  • Bel 0900 - 8844 voor een afspraak met de wijkagent

Op donderdag kunt u met vragen over veiligheid terecht aan de balie. Hier kunt u ook flyers verkrijgen met tips en informatie.

Locatie

Middeldijkerplein 1, Barendrecht

Spreekuren

Brandweer

Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur (loop op woensdag binnen voor een afspraak)

Wijkagent

Woensdag van 14.00 tot 17.00 uur (bel 0900 - 8844 of loop op woensdag binnen voor een afspraak)

Wijkboa

Woensdag 13.00 tot 17.00 uur (bel 14 0180 of loop op woensdag binnen voor een afspraak)

Wijkteam (welzijn en zorg)

Woensdag 9.00 tot 10.00 uur (inloopspreekuur)

Contact

Gemeente Barendrecht
Bezoekadres: Binnenhof 1
2991 AA  Barendrecht

Postadres: Postbus 501
2990 EA  Barendrecht

Telefoon: 14 0180
WhatsApp: 06 - 46 98 63 26

Vanuit het buitenland:
+31 180 698 398

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken