Vervoersvoorzieningen

Home > Inwoners > Vervoersvoorzieningen

Vervoersvoorzieningen

 • Wat is het?

  De gemeente kan u helpen als u zich niet of onvoldoende lokaal kunt verplaatsen met een (elektrische) fiets, tandem, bromfiets, auto of openbaar vervoer. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom. En als u daarnaast ook geen huisgenoten heeft die uw vervoer kunnen verzorgen.

  De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u een aanvraag doen voor hulp om uzelf te kunnen verplaatsen. Deze hulp van de gemeente heet een vervoersvoorziening.

 • Hoe werkt het?

  Welke hulp de gemeente geeft, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Allereerst bekijkt de gemeente of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Helpt dit u niet? Dan kan de gemeente u individuele hulp geven. De gemeente kan u bijvoorbeeld het volgende bieden:

  • deelname aan collectief vervoer, zoals een regiotaxi via BAR Vervoer
  • een scootmobiel
  • een driewielfiets
  • een aanpassing aan uw auto als blijkt dat de regiotaxi niet geschikt is

  De gemeente vraagt u een deel van de hulp zelf te betalen. Hoeveel u moet betalen hangt af van uw inkomen, uw persoonlijke situatie en de hulp die u krijgt.

  De gemeente heeft contracten afgesloten met drie leveranciers voor de aanschaf van scootmobielen en driewielfietsen. Meer informatie kunt u raadplegen op de websites van deze leveranciers: Meyra, Medipoint en Jens Beenhakker.

 • Wat moet ik doen?

  • U belt naar het Wmo-loket van de gemeente en maakt melding van uw probleem of;
  • U vult direct het Meldingsformulier Wmo in;
  • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie;
  • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

  Is een vervoersvoorziening voor u de beste oplossing? Dan kunt u bij de gemeente een aanvraag hiervoor indienen.

  Eventuele vragen kunt u stellen tijdens het telefonisch spreekuur van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 12:00 uur.

 • Hoe lang duurt het?

  Nadat u zich gemeld heeft bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht.

 • Extra informatie

  De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij. Voor bepaalde groepen mensen is dit niet altijd makkelijk. Denk aan ouderen of mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Deze mensen kunnen ondersteuning krijgen. Zo kunnen ze zo veel mogelijk zelf blijven doen.

 • Formulieren / Afspraak

  Te downloaden Pdf-bestanden:

  U kunt de formulieren ook direct online invullen. Hiervoor logt u in met uw DigiD. Dit is uw digitale handtekening.

Contact

Gemeente Barendrecht
Bezoekadres: Binnenhof 1
2991 AA  Barendrecht

Postadres: Postbus 501
2990 EA  Barendrecht

Telefoon: 14 0180
WhatsApp: 06 - 46 98 63 26

Vanuit het buitenland:
+31 180 698 398

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken