Verhuizing doorgeven

Home > Inwoners > Verhuizing doorgeven

Verhuizing doorgeven

 • Wat is het?

  • Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen.
  • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.

  Wilt u het eerder doorgeven? Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

  Let op: Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

  • Doet u later aangifte? Dan is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
  • Hebt u een verhuizing in de toekomst doorgegeven? Dan past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

  Naar het buitenland

  Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Kijk op onze website bij Emigratie doorgeven wat u moet doen.

 • Hoe werkt het?

  U doet aangifte voor uzelf en uw gezinsleden (echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner, ouder(s) en kind(eren)). Verhuist er iemand anders mee? Bijvoorbeeld een vriend of vriendin met wie u geen geregistreerd partnerschap heeft? Dan moet hij of zij zelf aangifte doen.

  Iedereen die 16 jaar of ouder is, is bevoegd zelf de verhuizing door te geven. Maar de volgende personen mogen dat ook voor u doen:

  • Ouders, met hetzelfde oude en nieuwe woonadres.
  • Meerderjarige kinderen, met hetzelfde oude en nieuwe woonadres.
  • Echtgenoten of geregistreerde partners, met hetzelfde nieuwe woonadres.
  • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.
  • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg waar u verblijft.

  Nog geen 16 jaar? Dan zijn ouders/verzorgers of voogd verplicht de verhuizing door te geven.

  Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw verhuizing door.

 • Wat moet ik doen?

  Geef uw verhuizing door aan de nieuwe woongemeente.

  Als u bij iemand gaat inwonen dan heeft u van die persoon toestemming nodig om in te schrijven.

  Gaat u samenwonen en u geeft gelijktijdig een adreswijziging door, dan is er geen toestemmingsformulier nodig.

 • Wat heb ik nodig?

  Online doorgeven

  • U geeft uw verhuizing online door met DigiD. Hebt u nog geen DigiD? Vraag die dan aan via www.digid.nl. U hebt de DigiD inlogcode binnen enkele dagen in huis.

  Persoonlijk doorgeven

  • uw geldige identiteitsbewijs

  Schriftelijk doorgeven

  • het verhuisformulier (download)
  • uw handtekening op het formulier
  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs

  Gaat u bij iemand inwonen? Dan heeft u hiervoor toestemming nodig van de bewoner van het adres waar u gaat wonen. U voegt een ingevulde verklaring van inwoning en een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs toe.

  In geval van twijfel kan een huurovereenkomst of koopakte gevraagd worden.

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 5 werkdagen past de gemeente uw adresgegevens aan.

 • Extra informatie

  Uitkering loopt niet automatisch door

  Let op! Komt u nieuw in onze gemeente wonen? Dan betekent dit niet dat uw uitkering - die u in een andere gemeente heeft - automatisch doorloopt na de melding van verhuizing. Raadpleeg de informatie bij het product 'Bijstand, uitkering'.

 • Formulieren / Afspraak

  Online verhuizing doorgeven

  De snelste manier om uw verhuizing door te geven is online met DigiD. Het voordeel is dat u ieder moment dat het u uitkomt uw verhuizing kunt doorgeven.

  Online verhuizing doorgeven met DigiD

  Let op. Gaat u bij iemand inwonen? Dan heeft u hiervoor toestemming nodig van de bewoner van het adres waar u gaat wonen. U voegt een ingevulde verklaring van inwoning en een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs tijdens het online doorgeven van uw verhuizing toe.

  Persoonlijk verhuizing doorgeven

  U kunt op afspraak aan de balie uw verhuizing doorgeven. Neemt u wel een geldig legitimatiebewijs mee. Gaat u bij iemand inwonen? Dan moet u bij de aangifte een verklaring van inwoning meenemen en een kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner.

Contact

Gemeente Barendrecht
Bezoekadres: Binnenhof 1
2991 AA  Barendrecht

Postadres: Postbus 501
2990 EA  Barendrecht

Telefoon: 14 0180
WhatsApp: 06 - 46 98 63 26

Vanuit het buitenland:
+31 180 698 398

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken