Verhuizing doorgeven

Home > Inwoners > Verhuizing doorgeven

Verhuizing doorgeven

 • Wat is het?

  • Als u naar of binnen deze gemeente verhuist, moet u dat ook doorgeven aan deze gemeente.
  • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.

  Als u te laat bent met het doorgeven, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

 • Hoe werkt het?

  De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

  • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf;
  • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
  • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
  • ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
  • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
  • het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven;
  • iemand die u gemachtigd heeft de verhuizing voor u door te geven.

  Iemand machtigen

  Schrijf voor een machtiging een brief met daarin de volgende informatie:

  'Hierbij machtig ik (uw voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die u machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres).' 

  Onderteken deze brief en geef hem aan de gemachtigde.

  Aan het loket moet de gemachtigde het volgende laten zien:

  • zijn of haar geldige identiteitsbewijs;
  • (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs
  • een bewijs van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract of toestemming hoofdbewoner als u bij iemand gaat wonen;
  • de ondertekende machtigingsbrief.

  Instanties die de gegevens van uw verhuizing nodig hebben

  De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak.

 • Wat moet ik doen?

  Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Als u de verhuizing eerder wilt doorgeven, kan dit maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

  Let op:

  Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

  • Als u later aangifte doet, is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
  • Als u een verhuizing in de toekomst hebt doorgegeven, past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

  Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

 • Wat heb ik nodig?

  Dit heeft u altijd nodig

  • Uw persoonsgegevens
  • Uw oude adres
  • Uw nieuwe adres
  • Namen van eventuele huisgenoten
  • Kopie van uw legitimatiebewijs

  Dit heeft u afhankelijk van uw situatie óók nodig

  U verhuist naar een koopwoning

  • Kopie van het koopcontract

  U verhuist naar een huurwoning

  • Kopie van het huurcontract

  U gaat bij iemand wonen die een koop- of huurwoning heeft

  • Kopie van het legitimatiebewijs van de persoon bij wie u gaat wonen
  • Toestemming van de bewoner van het adres waar u gaat wonen. Download hiervoor het formulier:

  Verklaring van inwoning

 • Hoe lang duurt het?

  De gemeente past binnen 5 werkdagen uw adresgegevens aan.

 • Extra informatie

  Wie mag namens u uw verhuizing doorgeven?

  - Uw ouders, als zij hetzelfde oude en nieuwe woonadres hebben:
  - Uw echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner, als deze hetzelfde nieuwe woonadres hebben:
  - Uw meerderjarige kinderen, als zij hetzelfde oude en nieuwe woonadres hebben:
  - Een meerderjarige persoon die u machtigt ( die gemachtigde moet wel de machtiging, een identiteitsbewijs en
  (een kopie van) uw identiteitsbewijs overleggen:
  - Het hoofd van de gezondheidsinstelling waar u verblijft, indien u zelf niet in staat bent de verhuizing door te
  geven of iemand te machtigen:
  - Bent u nog geen 16, dan zijn ouders/verzorgers of voogd verplicht om de aangifte te doen:
  - Staat u onder curatele, dan doet de curator aangifte van verhuizing.

  Naar het buitenland

  Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Op de website van de gemeente staat bij Emigratie doorgeven vermeld wat u moet doen voor het doorgeven van emigratie aan de gemeente.

  Uitkering loopt niet automatisch door

  Let op! Komt u nieuw in onze gemeente wonen? Dan betekent dit niet dat uw uitkering - die u in een andere gemeente heeft - automatisch doorloopt na de melding van verhuizing. Raadpleeg de informatie bij het product 'Bijstand, uitkering'.

 • Formulieren / Afspraak

  Kijk altijd eerst bij 'Wat heb ik nodig'!

  Online verhuizing doorgeven

  De snelste manier om uw verhuizing door te geven is online met DigiD.

  Online verhuizing doorgeven met DigiD

  Persoonlijk verhuizing doorgeven

  U kunt op afspraak aan de balie uw verhuizing doorgeven.

  Schriftelijk doorgeven

  U vult het verhuisformulier (PDF) in en stuurt dit naar de gemeente. Gaat u bij iemand inwonen? Dan heeft u ook toestemming nodig van de bewoner van het adres waar u gaat wonen. Laat hiervoor het 2e deel van het verhuisformulier invullen (verklaring van inwoning).

Contact

Gemeente Barendrecht
Bezoekadres: Binnenhof 1
2991 AA  Barendrecht

Postadres: Postbus 501
2990 EA  Barendrecht

Telefoon: 14 0180
WhatsApp: 06 - 46 98 63 26

Vanuit het buitenland:
+31 180 698 398

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken