Verhuizing doorgeven

Home > Inwoners > Verhuizing doorgeven

Verhuizing doorgeven

 • Wat is het?

  Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Wilt u het eerder doorgeven? Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

  Let op:

  Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

  • Doet u later aangifte? Dan is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
  • Hebt u een verhuizing in de toekomst doorgegeven? Dan past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

  Naar het buitenland

  Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Op de website van de gemeente staat bij Emigratie doorgeven vermeld wat u moet doen voor het doorgeven van emigratie aan de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Iedereen die 16 jaar of ouder is, is bevoegd zelf de verhuizing door te geven. Maar de volgende personen mogen dat ook voor u doen:

  • Ouders, met hetzelfde oude en nieuwe woonadres.
  • Meerderjarige kinderen, met hetzelfde oude en nieuwe woonadres.
  • Echtgenoten of geregistreerde partners, met hetzelfde nieuwe woonadres.
  • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.
  • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg waar u verblijft.

  Nog geen 16 jaar? Dan zijn ouders/verzorgers of voogd verplicht de verhuizing door te geven.

  Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw verhuizing door.

 • Wat moet ik doen?

  Geef uw verhuizing door aan de nieuwe woongemeente.

  Als u bij iemand gaat inwonen dan heeft u van die persoon toestemming nodig om in te schrijven.

  Gaat u samenwonen en u geeft gelijktijdig een adreswijziging door, dan is er geen toestemmingsformulier nodig.

 • Wat heb ik nodig?

  Inwoning / samenwonen

  Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen dan levert u ook de volgende documenten bij de gemeente in:

  • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • ingevuld toestemmingsformulier inwoning
  • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner

  Gaat u samenwonen en u geeft gelijktijdig persoonlijk een adreswijziging door, dan is er geen toestemmingsformulier nodig.

  Online doorgeven

  • uw DigiD
  • gescande koop- of huurovereenkomst

  Schriftelijk doorgeven

  Geeft u het schriftelijk door? Voeg een kopie van uw geldige identiteitsbewijs en een kopie koop- of huurovereenkomst bij het te downloaden PDF-formulier.

  Persoonlijk doorgeven

  • neem een geldig identiteitsbewijs en kopie koop- of huurovereenkomst mee

  Maak hiervoor een afspraak

  Briefadres of inwoning

  Een briefadres is een adres waarop u uw post kunt ontvangen wanneer u geen woonadres hebt. Neemt u een briefadres of gaat u bij iemand inwonen? U hebt dan een schriftelijke verklaring nodig waarin u aangeeft waarom u op een briefadres ingeschreven wilt worden. Bovendien moet de hoofdbewoner van het briefadres schriftelijk toestemming geven. Verder hebt u een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner en uw geldige identiteitsbewijs nodig.

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 5 werkdagen past de gemeente uw adresgegevens aan.

 • Formulieren / Afspraak

  U doet aangifte voor uzelf en uw gezinsleden (echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner, ouder(s) en kind(eren)). Verhuist er iemand anders mee? Bijvoorbeeld een vriend of vriendin met wie u geen geregistreerd partnerschap heeft? Dan moet hij of zij zelf aangifte doen.

  Aangifte kan op 3 manieren:

Contact

Gemeente Barendrecht
Bezoekadres: Binnenhof 1
2991 AA  Barendrecht

Postadres: Postbus 501
2990 EA  Barendrecht

Telefoon: 14 0180
WhatsApp: 06 - 46 98 63 26

Vanuit het buitenland:
+31 180 698 398

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken