Reizen met kinderen

Home > Inwoners > Reizen met kinderen

Reizen met kinderen

 • Wat is het?

  • Als u met uw kind naar het buitenland reist, dan moet uw kind een geldig reisdocument (een paspoort of een identiteitskaart) hebben.
  • Kinderen onder de 18 jaar die een paspoort aanvragen hebben schriftelijke toestemming nodig van beide ouders/gezaghouders of de voogd.
  • Kinderen onder de 12 jaar die een identiteitskaart aanvragen hebben schriftelijke toestemming nodig van beide ouders/gezaghouders of de voogd.
  • Als u het paspoort voor uw kind aanvraagt, neem uw kind dan mee naar de gemeente.
  • Als u met een kind onder de 18 jaar naar het buitenland reist, houd dan rekening met extra regels en uitgebreide controles door de Koninklijke Marechaussee aan de grenzen. Zo vraagt zij om een geldig paspoort of een ander identiteitsbewijs. Ook controleert de Koninklijke Marechaussee ouders die alleen met een kind het Schengengebied in of uit reizen. Het kan zijn dat u hiervoor toestemming nodig hebt. Dit gebeurt om internationale kinderontvoering tegen te gaan.
 • Wat moet ik doen?

  • U gaat samen met uw kind naar de gemeente.
  • Bij de gemeente vult u een formulier in waarin u toestemming geeft voor een reisdocument voor uw kind.
  • Als het reisdocument klaar is, haalt u dit samen met uw kind op.

  Reizen met kind met andere achternaam

  Heeft uw kind een andere achternaam dan u en gaat u samen op reis? De Koninklijke Marechaussee kan aan de grens controleren of u echt de ouder of voogd bent. Ook het land waar u naartoe reist, kan dit controleren. U kunt een aantal dingen doen om deze grenscontrole makkelijker te maken:

  • Laat de naam van uw (ex-)echtgenoot of geregistreerd partner in uw eigen paspoort zetten. Als uw (ex-)partner dezelfde achternaam heeft als uw kind, gaat de grenscontrole meestal sneller.
  • Neem het ingevulde formulier 'Toestemming voor reizen met een minderjarige naar het buitenland' mee. U kunt dit formulier downloaden bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.
  • Neem documenten mee waaruit uw ouderlijk gezag blijkt, zoals: uittreksel persoonsgegevens BRP, uittreksel gezagsregister, kopie paspoort andere ouder.
  • Vul een verklaring in waaruit blijkt dat u ouderlijk gezag hebt. Sommige landen eisen dat u deze verklaring hebt. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

  Reist uw kind met iemand anders mee, bijvoorbeeld met een familielid? Dan eisen sommige landen een verklaring waarin u als ouder toestemming geeft voor de reis. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

 • Wat heb ik nodig?

  Aanvragen

  • uw kind en een pasfoto van uw kind die voldoet aan de pasfoto-eisen
  • schriftelijke toestemming van beide ouders, gezaghouders of voogd*
  • originele, geldige identiteitsbewijzen van beide ouders, gezaghouders of voogd
  • contant geld of een pinpas

  Ouder(s)/gezaghouder(s)  woonachtig op dezelfde adres

  Toestemming is alleen geldig, wanneer de “verklaring van toestemming minderjarigen” origineel ondertekend is. Van elk persoon die toestemming geeft, moet een origineel identiteitsbewijs worden getoond bij de aanvraag.

  Ouder(s)/gezaghouder(s) niet woonachtig op hetzelfde adres

  Wanneer ouder(s)/gezaghouder(s) niet op hetzelfde adres woonachtig zijn en een ouder(s)/gezaghouder(s) niet in staat is om persoonlijk met originele identiteitsbewijs langs te komen, kan deze de handtekening laten legaliseren op het toestemmingsformulier bij de afdeling burgerzaken van elke gemeente in Nederland. Daarna kan het gescand en gemaild worden.

  Eén van de ouder(s)/gezaghouder(s) verblijft in het buitenland

  Dan laat die ouder(s)/gezaghouder(s) de 'verklaring  van toestemming minderjarigen' legaliseren bij de Nederlandse ambassade of consulaat in het desbetreffende land.

  Ouders niet op hetzelfde adres woonachtig

  Wanneer ouders niet op hetzelfde adres woonachtig zijn en een ouder niet in staat is om persoonlijk met originele legitimatie langs te komen, kan deze het toestemmingsformulier persoonlijk laten legaliseren bij iedere afdeling burgerzaken van elke gemeente in Nederland. Daarna kan het gescand en gemaild worden.

 • Wat kost het?

  • Paspoort voor kinderen tot 18 jaar (5 jaar geldig) € 52,00
  • Identiteitskaart voor kinderen tot 18 jaar: € 29,05
  • Paspoort voor kinderen vanaf 18 jaar: € 65,30
  • Identiteitskaart voor kinderen vanaf 18 jaar: € 51,05
  • Spoedprocedure: € 47,55 (bovenop kosten Paspoort)
 • Hoe lang duurt het?

  Standaard ligt het reisdocument na 5 werkdagen klaar.

  Als u voor 14.00 uur een spoedaanvraag doet, kunt u het reisdocument de volgende werkdag na 10.00 uur afhalen. Als u na 14.00 uur een spoedaanvraag doet, kunt u het reisdocument na twee werkdagen afhalen. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden.

  Hebt u het oude (verlopen) paspoort of identiteitskaart niet meer? De gemeente doet dan onderzoek om de identiteit vast te stellen. Hierdoor kan het langer duren voordat u het reisdocument krijgt.

 • Formulieren / Afspraak

  Toestemming om alleen met uw kind(eren) te reizen

  Het formulier 'Toestemming voor reizen met een minderjarige naar het buitenland' heeft u nodig als u met uw kind(eren) maar zonder uw partner reist. U kunt het formulier downloaden op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

  Ouderlijke toestemming aan een minderjarige om een paspoort aan te vragen

  Het formulier 'Verklaring van toestemming minderjarigen' heeft uw kind nodig voor het aanvragen van een reisdocument.

  Schriftelijke toestemming

Contact

Gemeente Barendrecht
Bezoekadres: Binnenhof 1
2991 AA  Barendrecht

Postadres: Postbus 501
2990 EA  Barendrecht

Telefoon: 14 0180
WhatsApp: 06 - 46 98 63 26

Vanuit het buitenland:
+31 180 698 398

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken