Omgevingsvergunning

Home > Inwoners > Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

 • Wat is het?

  Voor bepaalde werkzaamheden hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

  Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. U kunt dan ook meteen de vergunning aanvragen. In bepaalde gevallen mag u bouwen zonder een vergunning aan te vragen. Bijvoorbeeld voor het bouwen van een bijgebouw op het achtererf.

  Lees per onderwerp meer over vergunningvrij bouwen in deze folders:

 • Wat moet ik doen?

  U hebt wellicht een omgevingsvergunning nodig voor één van de volgende activiteiten:

  • het bouwen, verbouwen of slopen van een bouwwerk (zoals een huis)
  • het slopen van een bouwwerk in beschermd stads- of dorpsgezicht
  • het veranderen van een gemeentelijk of provinciaal monument, of het verbouwen of slopen van een monument
  • het aanleggen van een weg
  • het maken van een uitweg (of uitrit) op de gemeentelijke of provinciale weg
  • het aanbrengen van een alarminstallatie aan een onroerende zaak (zoals een fabriek, kantoor of huis)
  • het maken en aanbrengen van reclame (zoals een reclamebord) of dit als eigenaar toestaan
  • het kappen van een boom of vellen van een houtopstand.

  Soms hebt u voor uw geplande activiteiten een vergunning nodig die niet onder de omgevingsvergunning valt, zoals een watervergunning of evenementenvergunning. Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

  Door de inwerkingtreding van de Wabo is de categorie vergunningvrije bouwwerken uitgebreid. In het Besluit omgevingsrecht staat voor welke activiteiten geen vergunning nodig is.

  U kunt via het Omgevingsloket online een vergunningcheck doen. U ziet dan of u een vergunning moet aanvragen. Als particulier kunt u uw aanvraag direct online indienen met uw DigiD. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

  Als bedrijf kunt u de aanvraag alleen online indienen. Hiervoor hebt u eHerkenning nodig.

 • Wat heb ik nodig?

  Het hangt af van uw bouwplan welke documenten en gegevens u nodig hebt. Bijvoorbeeld:

  • constructieberekening of constructieve tekening
  • plattegronden van de verdiepingen van het bouwwerk (schaal 1:100)
  • situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500)
  • tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100)
  • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100)
  • details over het uiterlijk van het bouwwerk

  Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie tonen.

 • Wat kost het?

  • Indien bouwkosten excl. BTW minder dan € 25.000,00: Leges 3,2% van de bouwkosten met een minimum van € 75,75.
  • Indien bouwkosten excl. BTW meer dan € 25.000,00: Leges 2,23% van de bouwkosten met een minimum van € 800,00.
  • tevens betrekking op een monument verhoging genoemde bedragen met: € 108,10.

  Alle kosten zijn te raadplegen in de (geldende) tarieventabel op www.overheid.nl.

 • Hoe lang duurt het?

  Aanvraag omgevingsvergunning (gewone aanvraag)

  Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

  Aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide aanvraag)

  Voor uitgebreide aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure krijgt u de vergunning niet van rechtswege.

  De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom. U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

 • Formulieren / Afspraak

  Via Omgevingsloket Online

  Wilt u de aanvang of beëindiging van werkzaamheden melden? Maak dan gebruik van:

  Melding aanvang of beëindigen werkzaamheden

Contact

Gemeente Barendrecht
Bezoekadres: Binnenhof 1
2991 AA  Barendrecht

Postadres: Postbus 501
2990 EA  Barendrecht

Telefoon: 14 0180
WhatsApp: 06 - 46 98 63 26

Vanuit het buitenland:
+31 180 698 398

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken