Minimaregelingen

Home > Inwoners > Minimaregelingen

Minimaregelingen

 • Wat is het?

  Met een minimum inkomen is het soms moeilijk de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra's doen of geld opzij zetten voor grotere uitgaven zit er meestal niet in. Dat kan een bijzonder knellende situatie zijn.

  Hebt u een minimuminkomen, dan kunt u voor bepaalde kosten een vergoeding of een bijdrage in de kosten krijgen van de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Voor alle regelingen geldt een maximum inkomens- en vermogensgrens. Raadpleeg de informatie in de aanvraagformulieren.

  Komt u in aanmerking ? Dan vult u direct online het aanvraagformulier in, óf levert u het formulier met bewijsstukken in bij de receptie in het gemeentehuis of u verstuurt het per post naar de gemeente.

  Op het aanvraagformulier staat aangegeven welke bewijsstukken er nodig zijn.

 • Wat moet ik doen?

  Er zijn verschillende regelingen voor mensen met een laag inkomen. Lees ook de folder 'Heeft u een laag inkomen? Gemeente Barendrecht helpt!'

  U kunt gebruik maken van de volgende regelingen:

  Meedoen voor minima


  Meedoen voor minima, een tegemoetkoming voor sport en sociale activiteiten voor volwassenen vanaf 18 jaar!

  Via de regeling Meedoen voor minima kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de kosten van; deelname aan sport en aan sociale en culturele activiteiten, recreatieve uitjes, lidmaatschap bibliotheek, Rotterdampas, museum jaarkaart, muziekles of voor de aanschaf van een computer of fiets. U kunt de tegemoetkoming ook gebruiken voor bijkomende kosten voor het uitoefenen van de activiteit, zoals sportkleding, een muziekinstrument of reiskosten in verband met een sociale- of sportactiviteit.

  De hoogte van de tegemoetkoming is maximaal € 150,00 per jaar per volwassene.

  De niet uitgegeven vergoeding vervalt per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar.

  Meedoen voor minima, een Kindpakket voor kinderen tot 18 jaar!

  Het Kindpakket heeft drie onderdelen:

  1. Een jaarlijkse tegemoetkoming voor diverse kosten voor uw kind

  Bijvoorbeeld voor kosten die u maakt omdat uw kind lid wil worden van een sportclub, of omdat uw kind naar muziekles wil of naar een cursus, of naar dansles. Of u gaat met het gezin er op uit, misschien naar de film of naar een pretpark of dierentuin. Of uw kind heeft een fiets nodig of kleding of spullen voor school, misschien een computer. Of uw kind wil een verjaardagsfeestje geven. U bepaalt zelf met uw kind wat u met de tegemoetkoming wilt doen.

  De hoogte van de maximale jaarlijkse tegemoetkoming is:

  • € 200,00 per kind in de leeftijdscategorie 0 t/m 3 jaar  
  • € 350,00 per kind in de leeftijdscategorie 4 t/m 11 jaar
  • € 450,00 per kind in de leeftijdscategorie 12 t/m 17 jaar.

  Als u een toekenning van de regeling Meedoen voor minima heeft gekregen krijgt u daarbij een declaratieformulier. Hierop kunt u opgeven welke kosten u voor uw kind gaat maken of al heeft gemaakt. Naar aanleiding van deze declaratie zullen wij de vergoeding uitbetalen. Dit kan meerdere malen in het kalenderjaar totdat de maximale tegemoetkoming is bereikt. U hoeft geen nota’s in te leveren. U moet de nota’s/betaalbewijzen wél bewaren. Tot 1 juli van het volgende kalenderjaar kunnen wij deze ter controle van de rechtmatigheid en wijze van besteding namelijk wel bij u opvragen. Let op: De niet uitgegeven jaarlijkse tegemoetkoming vervalt per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar.

  2. Zwemlessen A,B, en C diploma

  Heeft u recht op de regeling Meedoen voor minima? Dan kunnen uw kinderen vanaf 5 jaar kosteloos het zwemdiploma A, B, en C halen in het Inge de Bruijn zwembad in Barendrecht. De zwemlessen kunnen doorlopen over meerdere jaren totdat de diploma’s A,B en C zijn behaald.

  U krijgt een besluit waarop staat dat uw kind naar zwemles kan. Met dit besluit kunt u naar het zwembad gaan. U betaalt per zwemcluster van 9 weken een eigen bijdrage van 10 euro. Deze eigen bijdrage krijgt u terug na het behalen van een zwemdiploma. U moet hiervoor de ‘verklaring zwemlessen’ met een medewerker van het zwembad invullen en inleveren bij de gemeente. U kunt vervolgens wel doorgaan met de zwemlessen totdat uw kind het zwemdiploma C heeft gehaald. U mag zelf beslissen of uw kind doorgaat met de zwemlessen of niet.

  3. Schoolkosten voortgezet onderwijs

  Heeft u recht op de regeling Meedoen voor minima? Dan kunt u voor uw kinderen die voortgezet onderwijs volgen een tegemoetkoming krijgen in de schoolkosten. De tegemoetkoming is € 250,00 in het brugklasjaar en € 100,00 in de schooljaren die volgen. 

  U vult het formulier ‘verklaring schoolkosten’ in met een medewerker van de school. De tegemoetkoming wordt overgemaakt naar de school. Als u de schoolkosten zelf heeft betaald en u kunt dat laten zien dan wordt het bedrag aan u uitbetaald.

  Volgt uw kind onderwijs op MBO of HBO niveau? Dan geldt deze regeling niet, het is alleen bedoeld voor voortgezet onderwijs.

  Let op; U kunt de tegemoetkoming  aanvragen gedurende het schooljaar dat loopt van 1 september tot 1 september, als het schooljaar is afgelopen kunt u geen tegemoetkoming meer krijgen over het voorgaande schooljaar.

  Heeft u vragen? Bel dan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur: 14 0180.

 • Formulieren / Afspraak

  Nieuwe cliënt? Vraag het (uitgebreide) aanvraagformulier telefonisch op bij de gemeente tijdens het telefonisch spreekuur tussen 09:00 en 12:00 uur, telefoonnummer 14 0180.

  Cliënten met een lopende bijstandsuitkering kunnen de volgende aanvragen online met DigiD regelen:

  Regeling Meedoen (DigiD)

  Bijzondere Bijstand Eigen Risico Zorgverzekering 2018 (DigiD)

  Schriftelijk regelen

  Te downloaden en handmatig in te vullen PDF-formulieren:

  Aanvragen Eigen Risico Zvw (Zorgverzekering)

  Aanvragen Regeling Meedoen

  Declaratieformulier Regeling Meedoen

  Aanvragen Eigen bijdrage Rechtsbijstand

  Verklaring schoolkosten

  Verklaring zwemlessen

Contact

Gemeente Barendrecht
Bezoekadres: Binnenhof 1
2991 AA  Barendrecht

Postadres: Postbus 501
2990 EA  Barendrecht

Telefoon: 14 0180
WhatsApp: 06 - 46 98 63 26

Vanuit het buitenland:
+31 180 698 398

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken