Makelaarsinformatie

Home > Inwoners > Makelaarsinformatie

Makelaarsinformatie

 • Wat is het?

  Bent u makelaar? Dan kunt u informatie nodig hebben over panden die misschien bij u in de verkoop worden gezet of waarvoor u kunt bemiddelen bij aankoop.

  Bent u notaris? Dan kunt u informatie nodig hebben over panden waarvan de eigendomsoverdracht bij u plaatsvindt of over andere zaken.

  Alle informatie wordt niet meer via de gemeente verstrekt. U kunt voor deze informatie onder andere bij het Kadaster terecht.

 • Wat moet ik doen?

  Wist u dat:

  • u Kadastrale informatie kunt raadplegen bij het Kadaster
  • informatie of er een beperking WKPB (Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken) op een perceel zit, geregistreerd wordt door het Kadaster en het daar is op te vragen
  • informatie over BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) te raadplegen is via de BAG Viewer van het Kadaster
  • u wel een verzoek bij de gemeente kunt indienen als u van meer dan 20 panden gegevens uit de BAG nodig heeft (zie bij Wat kost het?)
  • u de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt raadplegen om de bestemmingsplannen in te zien
  • u hier tekeningen en aanvullende informatie van bestaande bouwwerken kunt opvragen
  • u hier vrije kavels kunt raadplegen
  • bodeminformatie en aanwezigheid van ondergrondse tanks te raadplegen is via de website DCMR Milieudienst Rijnmond of via de landelijke website www.bodemloket.nl
  • u informatie over de ligging van kabels en leidingen én contactgegevens van de netbeheerders van de kabels en leidingen kunt opvragen bij het Kadaster
 • Wat kost het?

  Tarief voor het opzoeken van gegevens uit de BAG, per kwartier: € 17,25

 • Formulieren / Afspraak

  Niet van toepassing

Contact

Gemeente Barendrecht
Bezoekadres: Binnenhof 1
2991 AA  Barendrecht

Postadres: Postbus 501
2990 EA  Barendrecht

Telefoon: 14 0180
WhatsApp: 06 - 46 98 63 26

Vanuit het buitenland:
+31 180 698 398

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken