Klacht indienen

Home > Inwoners > Klacht indienen

Klacht indienen

 • Wat moet ik doen?

  Bent u niet tevreden over het werk van de gemeente of de wijze waarop u bij de gemeente te woord bent gestaan dan kunt u gebruikmaken van de klachtenregeling.

  Binnen de klachtenregeling zijn twee soorten klachten te onderscheiden:

  • U heeft een klacht over een dienst of product van de gemeente .
  • U heeft een klacht over het optreden of handelen van een u bij naam bekende ambtenaar.

  Voelt u zich gediscrimineerd door het optreden of handelen van een ambtenaar, dan kunt u dit melden via radar.nl.

  Welke gegevens moet mijn klacht bevatten?

  • uw naam, adres, burgerservicenummer (BSN) en uw telefoonnummer(s).
  • eventuele verwijzing naar eerdere correspondentie, met vermelding van datum van indiening en indien bekend, ons kenmerk (nummer op de ontvangstbevestiging).
  • datum van het gebeurde en een omschrijving van uw klacht.

  Hoe kan ik een klacht indienen?

  U kunt uw klacht per brief of via het formulier indienen (zie: Formulieren/Afspraak).

 • Tips

  Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen een week na indiening van de klacht een ontvangstbevestiging. Binnen 4 weken ontvangt u een reactie op uw klacht. Deze termijn kan verlengd worden met nog eens 4 weken. Betreft het een bejegeningsklacht? Dan ontvangt u binnen 6 weken na indiening een reactie. Mocht dit niet lukken dan kan deze termijn verlengd worden naar maximaal 10 weken.

  Wat wordt niet binnen de klachtenregeling in behandeling genomen?

  • zaken die een situatie in de buitenruimte betreffen. Constateert u gebreken aan het onderhoud van de buitenruimte, zoals losliggende tegels, zwerfvuil, onkruid, dan kunt u hiervan melding doen.
  • een geldend besluit van de gemeente waar u het niet mee eens bent.
  • als u bezwaar of beroep kunt instellen of had kunnen instellen, tenzij het gaat om het niet tijdig nemen van een besluit.
  • een anonieme klacht.
  • als de gebeurtenis langer dan 6 weken geleden heeft plaatsgevonden. Bij een bejegeningsklacht is de termijn zes maanden.
  • als het een product of dienst betreft dat niet onder het takenpakket van de gemeente valt.
  • als u niet binnen 14 dagen de gevraagde aanvullende informatie heeft verstrekt.

  De Nationale Ombudsman

  Als u zes weken na indiening van uw klacht niets van de gemeente hebt vernomen, of u bent niet tevreden over de wijze waarop uw klacht is afgehandeld, dan kunt u dit voorleggen aan de Nationale Ombudsman.

  Nationale Ombudsman, Antwoordnummer 10870, 2501 WB Den Haag, telefoon 0800-3355555. Via de website www.nationaleombudsman.nl kunt u uw klacht digitaal indienen. Hier vindt u ook allerlei tips voor het indienen van een klacht.

 • Formulieren / Afspraak

  Online invullen

  Het klachtenformulier vult u online in. Dit kan met én zonder DigiD.

  Klacht over handelen gemeente of ambtenaar (met DigiD)

  Klacht over handelen gemeente of ambtenaar (zonder DigiD)

  Schriftelijk regelen

  U kunt het klachtenformulier (PDF) ook zelf uitprinten en invullen. Vervolgens kunt u het opsturen naar de gemeente.

Contact

Gemeente Barendrecht
Bezoekadres: Binnenhof 1
2991 AA  Barendrecht

Postadres: Postbus 501
2990 EA  Barendrecht

Telefoon: 14 0180
WhatsApp: 06 - 46 98 63 26

Vanuit het buitenland:
+31 180 698 398

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken