Werkzaamheden Buitenoord

Home > Nieuws > Werkzaamheden Buitenoord

Werkzaamheden Buitenoord

RSS
Dit item is verlopen op 09-08-2017.

De wijk Buitenoord is gebouwd in de periode tussen 1972 en 1982. Hoewel de meeste bewoners tevreden zijn over het wonen in de wijk hebben zij aangegeven dat de wijk wel opgeknapt mag worden. Daarom gaan wij in verschillende fasen grootschalig onderhoud aan wegen en groen uitvoeren.

Asfalteren fietspaden rondom Klipper en Bark

Op basis van de huidige staat moet zowel het fietspad als het voetpad buiten de Klipper en Bark om opnieuw worden bestraat. De tegels van het fietspad worden vervangen door rood asfalt. Het werk is vergelijkbaar met de eerder uitgevoerde werkzaamheden aan het fietspad voorbij de Groene Rede, richting de Botter.

Het werk wordt in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase is de Klipper. De tweede fase is de Bark. Om een beeld te krijgen van de fasering kunt u de tekening bekijken.

De werkzaamheden van de eerste fase zijn op dinsdag 11 oktober 2016 gestart in de Klipper. Daarbij nemen wij ook meteen het gedeelte bij de Dorpstraat-Oost mee. Daarna wordt in de tweede fase de Bark gedaan. Deze werkzaamheden starten in januari 2017. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden langer duren. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Kraaijeveld B.V. uit Barendrecht.

Op dinsdag 9 mei 2017 worden het fietspad van de Bark en de oversteek van de Klipper geasfalteerd. De bestaande oversteek wordt eruit gefreesd, daarna wordt rood asfalt aangebracht. Er worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer te begeleiden. Er kan enige hinder ontstaan voor de omgeving. Dit proberen we tot een minimum te beperken.

Opknappen buitenruimte

In de periode 2016-2018 worden een aantal zaken opgeknapt in de buitenruimte van Buitenoord. Bij een aantal van deze projecten hebben wij omwonenden gevraagd mee te denken:

  • een deel van de Bark;
  • een deel van de Schoener;
  • de verbinding tussen Boeier en Schouw.

Voor deze projecten is per straat een informatiebijeenkomst georganiseerd waar een schetsontwerp is getoond. Aanwonenden hebben hierop hun reacties kunnen gegeven. Met de informatie is een voorlopig ontwerp opgesteld en teruggekoppeld aan de aanwonenden met een laatste mogelijkheid om te reageren. Wij hebben deze laatste reacties gewogen en hiermee een definitief ontwerp gemaakt. De definitieve ontwerpen van deze 3 projecten zijn:

Definitief ontwerp verbinding Boeier-Schouw
Definitief ontwerp Bark
Definitief ontwerp Schoener

Op de definitieve ontwerpen kan niet verder worden gereageerd. Op basis van dit ontwerp wordt de voorbereiding van de werkzaamheden uitgewerkt.

Nieuwe verharding Karveel

Na de rioleringswerkzaamheden in de Karveel zou in eerste instantie de oude verharding teruggelegd worden en later worden vervangen door nieuwe verharding. Inmiddels is besloten na de rioleringswerkzaamheden toch gelijk nieuwe verharding aan te brengen.

De mogelijkheden voor grote veranderingen zijn echter beperkt. De straat wordt van nieuwe heidepaarskleurige betonstraatstenen voorzien en de parkeervakken nabij Karveel 13 worden herstraat met zwarte betonstraatstenen. Daarnaast wordt de boom ter hoogte van de woningen Karveel 10 en 11 gerooid. Er wordt geen nieuwe boom geplant, omdat er niet voldoende ruimte is voor een boom om te groeien. Bekijk het ontwerp van de Karveel.

Onderhoud rioolstelsel

Het rioolstelsel van Buitenoord ligt al vanaf de aanleg van de wijk in de grond. Uit recente inspecties is gebleken dat delen van dit stelsel niet meer voldoen aan de eisen. Het gaat om voornamelijk om het deel waarmee in de wijk het water van toiletten, badkamers en wasmachines wordt verzameld.

Door het riool schoon te maken en een nieuwe kunststof binnenbekleding te geven kan het riool weer jaren mee. De werkzaamheden kunnen veelal vanuit putten in de straat worden uitgevoerd. Overlast door openliggende straten wordt hiermee grotendeels voorkomen.

De werkzaamheden aan het riool zullen in het eerste kwartaal van 2017 worden uitgevoerd.

Inspectie riolering Buitenoord

In het voorjaar van 2017 delen van de riolering gerenoveerd. Hierbij wordt een kunststofkous aan de binnenzijde van de bestaande leiding aangebracht. Om de te nemen maatregelen gedetailleerd te kunnen bepalen, inspecteert aannemer GMB Rioleringstechniek uit Kampen in de week van 9 t/m 13 januari het riool met video. Aannemer GMB informeert omwonenden nader met een brief.

Vervangen gasleidingen Stedin

Om de veiligheid van het gasnet te borgen vervangt Stedin in Buitenoord gietijzeren gasleidingen door kunststofleidingen. Aannemer Van Gelder start op 13 maart 2017 in opdracht van Stedin met de volgende fase voor het vervangen van de gietijzeren gasleiding.

Contact

Gemeente Barendrecht
Bezoekadres: Binnenhof 1
2991 AA  Barendrecht

Postadres: Postbus 501
2990 EA  Barendrecht

Telefoon: 14 0180
WhatsApp: 06 - 46 98 63 26

Vanuit het buitenland:
+31 180 698 398

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken