Gemeentelijke belastingen: hoe ziet uw aanslagbiljet er in 2017 uit?

Home > Nieuws > Gemeentelijke belastingen: hoe ziet uw aanslagbiljet er in 2017 uit?

Gemeentelijke belastingen: hoe ziet uw aanslagbiljet er in 2017 uit?

RSS
Dit item is verlopen op 13-03-2017.

Rond 18 februari 2017 ontvangen alle Barendrechters de aanslag gemeentelijke belastingen van 2017 (tevens de WOZ-beschikking) van SVHW. Wat is er dit jaar veranderd op uw aanslag? Wij leggen het graag uit.

Onroerende zaakbelasting

Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de WOZ-waarde. De percentages voor 2017 zijn:

2017 2016

Woningen eigenaren

0,1238%

0,1244%

Niet-woningen eigenaren

0,1513%

0,1419%

Niet-woningen gebruikers

0,1295%

0,1276%

Wat is uw WOZ-waarde?

WOZ-waarden van woningen zijn sinds 1 oktober 2016 openbaar. U kunt de actuele waarde van elke willekeurige woning raadplegen via www.wozwaardeloket.nl. Waarden van niet-woningen zijn niet openbaar.

De WOZ-waarden van woningen in Barendrecht zijn tussen de waardepeildatum 1 januari 2015 en 1 januari 2016 gemiddeld met 2,7% gestegen en van de overige onroerende zaken gemiddeld met 1,3% gedaald.

Eenmalige korting in 2017

Alle Barendrechtse huishoudens krijgen dit jaar eenmalig €21,50 korting op de gemeentelijke belastingen. Dat komt doordat de gemeente Barendrecht in 2016 precariobelasting heeft ingevoerd. Omliggende gemeenten heffen al precariobelasting bij nutsbedrijven, waaronder Stedin. Stedin slaat deze heffing via energienota’s om bij alle klanten, ongeacht of deze klanten zich bevinden in een gemeente die geen precariobelasting heft, zoals Barendrecht vóór 2016. Het Barendrechtse college wil niet langer dat Barendrechters op die manier meebetalen, en heeft daarom in 2016 ook een precariobelasting ingevoerd. Met de opbrengsten daarvan worden Barendrechtse huishoudens dit jaar gecompenseerd. Omdat alle huishoudens (inwoners met huur of- koopwoning) worden aangeslagen voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing gebruikers, wordt de eenmalige korting samen met deze twee aanslagen opgenomen op het aanslagbiljet. De korting geldt alleen voor inwoners van Barendrecht in een huur of –koopwoning, niet voor bedrijven.

Overige heffingen

In de Blik op Barendrecht van 29 december 2016 hebben wij u al geïnformeerd over de hoogte van de rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting. De hierboven genoemde korting was daar al in verwerkt.

Vragen? Neem contact op met SVHW

SVHW voert de belastingheffing en- inning voor Barendrecht uit, en dus ook de eenmalige korting. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met SVHW via (0186) 577 222 of (0800) 02 00 873. Om uw vragen goed te kunnen afhandelen, verruimt SVHW van 13 februari tot en met 3 maart de telefonische openingstijden van maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 18.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Om onnodig wachten te voorkomen, adviseert SVHW om niet direct na ontvangst van de aanslag en niet tussen 11.00 uur en 15.00 uur te bellen.

Op www.svhw.nl vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen. Via het digitale loket ‘Mijn SVHW’ kunt u uw gegevens inzien en wijzigen, documenten downloaden of bezwaar maken.

Contact

Gemeente Barendrecht
Bezoekadres: Binnenhof 1
2991 AA  Barendrecht

Postadres: Postbus 501
2990 EA  Barendrecht

Telefoon: 14 0180
WhatsApp: 06 - 46 98 63 26

Vanuit het buitenland:
+31 180 698 398

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken