Klacht, bezwaar of schade

Home > Klacht, bezwaar of schade

Klacht, bezwaar of schade

Melding over uw woonomgeving

Als u iets ziet dat stuk is of opgeruimd moet worden, kunt u hiervan een melding maken bij de gemeente. Denk aan zaken als losse straattegels, achterstallig groenonderhoud, zwerfafval of kapotte straatverlichting.

Ook kunt u overlast of vandalisme melden, zoals jeugdoverlast, parkeeroverlast, honden, ongedierte of vandalisme.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u bezwaar maken. U leest hier meer over op de pagina 'bezwaar maken'

Klacht over een ambtenaar, bestuurder of medewerker van een wijkteam

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar, bestuurder of medewerker van een wijkteam, dan kunt u een klacht indienen.

Klacht over een raadslid

Ook is het mogelijk een klacht in te dienen over gedragingen van raadsleden en griffiemedewerkers.

Schade melden

Wanneer u schade heeft geleden waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen

Beslist de gemeente niet op tijd op uw aanvraag of bezwaar? Dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. Dit betekent dat u de gemeente vraagt binnen 2 weken toch nog te beslissen. Doet de gemeente dit niet? Dan moet de gemeente u een bedrag betalen (een dwangsom). Ook kunt u beroep indienen bij de rechter.

Contact

Gemeente Barendrecht
Bezoekadres: Binnenhof 1
2991 AA  Barendrecht

Postadres: Postbus 501
2990 EA  Barendrecht

Telefoon: 14 0180
WhatsApp: 06 - 46 98 63 26

Vanuit het buitenland:
+31 180 698 398

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken